Monday, 17th Jun 2024
دوشنبه, ۲۸ ام خرداد ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا

راهنمای رانندگی کامیون ها – استان اونتاریو

راهنمای رانندگی کامیون ها انتاریو

هوشمندانه رانندگی کردن را یاد بگیرید!
راهنمایی برای رانندگی ایمن

در حین خواندن، یادتان باشد که این کتابچه فقط یک راهنماست. برای مطالعه‌ی توضیحات رسمی قوانین، به قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات آن مراجعه کنید. برای آگاهی از چگونگی گرفتن گواهینامه‌ی رانندگی برای انواع دیگر وسایل نقلیه در بخش دو این کتابچه، کتابچه‌ی راهنمای رسمی MTO برای موتورسیکلت، کتابچه‌ی راهنمای رسمی MTO برای کامیون، کتابچه‌ی راهنمای رسمی MTO برای اتوبوس و کتابچه‌ی راهنمای رسمی MTO برای ترمز بادی دردسترس شماست.