Monday, 17th Jun 2024
دوشنبه, ۲۸ ام خرداد ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا

ساعت ادمونتون

ساعت به وقت محلی

ادمونتون، کانادا

ساعت به وقت محلی

تهران، ایران

آیا تناسبی بین روز و شب و ساعت ادمونتون کانادا با ایران وجود دارد؟

در بسیاری از روزهای سال، شما تشابه زیادی بین روزها و شب‌های این دو خواهید دید. برای نمونه، روزهای زمستانی شهر ادمونتون کانادا کوتاه است اما در این فصل شب‌های بلندتری دارد. این روزها در ماه تابستان بسیار طولانی‌تر است به طوری که شما در میانه آن روزهایی با مدت ۱۷ ساعت را نیز می‌بینید.

اختلاف ساعت ادمونتون کانادا با ایران چقدر است؟

برای محاسبه این تفاوت ساعت ادمونتون با ایران می‌توانید از سیستم GMT کمک بگیرید. زمان استاندارد جهانی این شهر روی منفی ۷ قرار دارد و با توجه به زمان ایران که مثبت ۳:۳۰ است، تفاوت آن‌ها به صورت ۱۰:۳۰ خواهد بود.

طول روزها و شب‌های ادمونتون کانادا در سال چگونه است؟

در زمستان شما روزهای کوتاهی را مشاهده می‌کنید که بین ۷ تا ۹:۳۰ ساعت هستند. با این حال شب‌ها در این فصل طولانی‌تر خواهند بود که زمان آن‌ها تا ۱۲ ساعت نیز می‌رسد. روزها در تابستان مدت بیشتری دارند که مدت آن حداکثر تا ۱۷ ساعت نیز خواهد رسید.

اختلاف ساعت ادمونتون با شهرهای مناطق مختلف کانادا چقدر است؟

ساعت ادمونتون کانادا در سیستم استاندارد GMT روی منفی ۷ قرار دارد. در این صورت، شما با مقایسه این شهر با ایالت کبک تفاوت دو ساعته را خواهید دید. در مورد ایالت‌های انتاریو، ساسکاچوان و بریتیش کلمبیا نیز این تفاوت به ترتیب دو، یک، یک ساعته است.

اکنون ساعت به وقت ادمونتون چند است؟

در حال حاضر ساعت به وقت ادمونتون 11:42:20 است.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
43,467 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
42,933 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها