Wednesday, 29th May 2024
چهارشنبه, ۹ ام خرداد ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا

راهنمای رانندگی وسایل نقلیه کوچک آلبرتا

مقـدمــه

رانندگی با یک وسیلۀ نقلیۀ کوچک بسیار پرخطر است. این نوع وسایل، سبک‌تر هستند، ثبات کمتری دارند و در تصادفات رانندگی بسیار آسیب‌پذیرتر از سایر وسایل نقلیه در جاده هستند. رانندگان جدید بیش از سایر رانندگان در معرض خطر تصادف قرار دارند، زیرا با نحوۀ کنترل و مشخصه‌های وسایل نقلیۀ کوچک آشنایی ندارند.
حتی اگر یک رانندۀ باتجربه در راندن خودروهای سواری هستید، وقتی که یک وسیلۀ نقلیۀ کوچک را می‌رانید، فراموش نکنید که شما یک تازه‌کارید! همیشه ایمن رانندگی کنید. سعی کنید با احتیاط و رعایت نکات ایمنی در زمان رانندگی، موقعیت‌های خطرناک را پیش‌بینی کرده و از وقوع آن‌ها جلوگیری کنید. تصادف کردن به معنی از دست دادن درآمد، سلامتی و یا شاید جان یک فرد است!
این کتاب راهنما شامل اطلاعاتی در رابطه با قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک است. برای اطلاع از سایر کتاب‌های راهنمای رانندگان و برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ آیین‌نامۀ ایمنی در جاده و اصول رانندگی کم خطر، کتاب راهنمای رانندگان حرفه‌ای و موتورسیکلت به ادارۀ ثبت آلبرتا یا این سایت مراجعه نمایید.
اگر چه در این کتاب تلاش شده است تا وضعیت کنونی قوانین و مقرّرات در زمان انتشار آن اطلاع‌رسانی شود، اما این کتاب مجوز قانونی برای جایگزین شدن با قانون ایمنی ترافیک و سایر مقرّرات ضمیمۀ آن را ندارد و به این منظور نیز آماده نشده است. کاربران برای اطلاع از این قوانین می‌توانند به این سایت مراجعه کنند و از تفاسیر و کاربرد این قوانین مطلع شوند. هرگونه اتکا به اطلاعات ارائه شده در این کتاب با مسئولیت خود خواننده است.

گروه حمل و نقل آلبرتا

اکتبر ۲۰۱۷

تعاریف رایج

تعاریف رایج مهم که ممکن است برای حداقل یکی از وسایل نقلیۀ ذکر شده در این راهنما به کار رود:

۱: واژۀ «Cycle» به معنی دوچرخه، دوچرخۀ برقی، موتوسیکلت یا موتورگازی است. (قانون ایمنی ترافیک، بخش اول)

۲: واژۀ موتورسیکلت «motorcycle» به معنی وسیلۀ نقلیۀ موتوری یا انواع موتور گازی دارای ۲ یا ۳ چرخ می‌باشد و شامل تمامی وسایل نقلیۀ موتوری که در این صنعت به ‌عنوان موتورسیکلت‌ها و اسکوترها شهرت دارند می‌شود. (قانون ایمنی ترافیک، بخش اول)

۳: وسایل نقلیۀ موتوری «motor vehicle» به معنی: ۱- یک وسیلۀ نقلیه که به جای نیروی انسانی، با نیروی موتور حرکت می‌کند؛ ۲- یک موتور گازی. مواردی چون دوچرخه، دوچرخۀ برقی، هلی‌شات، تجهیزات کشاورزی یا وسایل نقلیه که تنها روی ریل حرکت می‌کنند، در این مجموعه قرار ندارند. (قانون ایمنی ترافیک، بخش اول)

۴: وسیلۀ نقلیه «vehicle»، هر وسیله غیر از موارد بخش ۶، به معنی هر دستگاهی‌ست که به وسیلۀ آن یک فرد یا یک شیء حمل می‌شود یا در بزرگراه و جاده رانده می‌شود و شامل مجموعه‌ای از وسایل نقلیه به غیر از تجهیزات کمک حرکتی است. (قانون ایمنی ترافیک، بخش اول)

۵: بزرگراه «highway» به معنی تمامی راه‌های اصلی، خیابان‌ها، جاده‌های اصلی و فرعی، مسیرها، باغ‌راه‌ها، جاده‌های خصوصی، پل‌ها، کوچه‌های بزرگ و کوچک، میادین، گذرگاه‌ها، جاده‌های خارج شهری یا سایر اماکن و بخش‌های مربوط به آن‌ها با مالکیت عمومی یا خصوصی‌ست که مردم حق استفاده یا عبور از آن راه یا پارک کردن وسیلۀ نقلیه را داشته باشند و شامل مواردی به شرح زیر است:

 • پیاده‌رو، شامل بلوار مجاور با پیاده‌رو.
 • آب‌راه، اگر آبراهی در مجاورت و موازی با راه اصلی باشد،
 • اگر حق عبور از یک بزرگراه بین حصارهای یک ملک تعین شده باشد یا بین حصار یک ملک و لبۀ جادۀ اصلی قرار داشته باشد، تمامی زمین بین حصارها یا تمامی زمین بین حصار و لبۀ جاده، هر کدام که باشد را شامل می‌شود، به جز منطقه‌ای که از سوی قانون مسیر رفت و آمد اعلام نشده باشد.

(قانون ایمنی ترافیک، بخش اول)

راهنمای سریع

کلاه‌ ایمنی موتورسیکلت

کلاه‌های ایمنی موتورسیکلت باید توسط رانندگان وسایل نقلیه به شرح زیر استفاده شوند:

 • دوچرخه‌های برقی (راننده می‌تواند از یک کلاه ایمنی تأیید شده و مخصوص دوچرخه نیز استفاده نماید).
 • موپدها (موتورهای گازی).
 • موتورسیکلت‌ها.
 • اکثر وسایل نقلیه‌ای که خارج از بزرگراه استفاده می‌شوند.

استانداردهای تأیید شده برای کلاه ایمنی:

کلاه‌های ایمنی موتورسیکلت باید علامت یا برچسبی داشته باشند که یکی از استانداردهای زیر را نشان‌ دهد:
انجمن استانداردهای کانادا (CSA)؛ دپارتمان حمل و نقل ایالات متحده آمریکا (DOT) (استاندارد ۲۱۸)؛ مؤسسۀ استاندارد بریتانیا (BSI)؛ استانداردهای قابل اجرای مؤسسۀ Snell یا کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (ECE).

موارد زیر برای کلاه‌های ایمنی به تصویب رسیده و مطابق با بند (۱) اِعمال می‌شوند:

 • استاندارد شمارۀ CAN3-D230-M85 انجمن استانداردهای کانادا (CSA).
 • استاندارد شمارۀ ۲۱۸ دپارتمان حمل و نقل ایالات متحده آمریکا (DOT)، بخش ۵۷۱٫۲۱۸ از آیین‌ نامۀ مقرّرات فدرال (ایالات متحده آمریکا)، سرفصل ۴۹٫
 • استاندارد شمارۀ BS 6658 – ۱۹۸۵ مؤسسۀ استاندارد بریتانیا.
 • استاندارد شمارۀ M2000 مؤسسۀ Snell.
 • استاندارد شمارۀ M2005 مؤسسۀ Snell.
 • استاندارد شمارۀ ۲۰۱۰ مؤسسۀ Snell برای محافظ سر.
 • مقرّرات شمارۀ ۲۲-۰۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا.

هیچ فردی مجاز به خرید، فروش یا پیشنهاد فروش یک کلاه ایمنی به رانندگان یا مسافران انواع cycle، شامل: دوچرخه، دوچرخۀ برقی، موتوسیکلت، موتور گازی و دیگر وسایل نقلیه‌ای که خارج از بزرگراه کاربرد دارند، نیست؛ مگر این که کلاه‌های ایمنی مطابق با استانداردهای مذکور باشد.
برای حفظ ایمنی خود از کلاه ایمنی‌تان به خوبی نگهداری و محافظت کنید و در صورت نیاز آن را مطابق با توصیه‌های تولیدکننده تعویض نمایید.

یادداشت

کلاه‌های ایمنی جدید با استانداردهایCSA، BSI و استانداردهای قدیمی مؤسسۀ Snell تولید و تأیید نمی‌شوند. این استانداردها همچنان بر روی برخی از کلاه‌های ایمنی قدیمی‌تر درج شده و ممکن است هنوز هم در جاده‌های آلبرتا مورد استفاده باشند.

دوچرخه‌های برقی

تعاریفِ این بخش، مطابق است با مفاد «استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای».

(o) (1) ۱ «دوچرخۀ برقی» یک دوچرخۀ مجهز به موتور برقی است که تحت قوانین و مقرّرات ایمنی وسایل نقلیۀ موتوری (کانادا) قرار دارد (C.R.C., c. 1038).
قوانین و مقرّرات ایمنی وسایل نقلیۀ موتوری (کانادا) (C.R.C., c. 1038):
تفسیر (۱).۲

«دوچرخۀ مجهز به موتور برقی» به معنای دوچرخه‌ای است که:

 • دارای دستۀ فرمان و مجهز به پدال باشد؛
 • برای حرکت با حداکثر سه چرخ روی زمین طراحی شده باشد؛
 • با نیروی انسانی قادر به حرکت باشد؛
 • مجهز به حداقل یک موتور الکتریکی باشد و این موتور یا تمام موتورهای مورداستفاده، شامل مشخصاتی به شرح زیر باشد:
 • مقدار ثابتی از توان خروجی پیوسته کلی داشته باشد و اندازۀ آن در محور هر موتور حداکثر ۵۰۰ وات باشد.
 • اگر موتور برقی در کنار نیروی انسانی عمل می‌کند، با توقف نیروی انسانی، موتور برقی هم بلافاصله از حرکت بایستد.
 • اگر موتور برقی مجهز به یک کنترل‌کنندۀ شتاب باشد، وقتی ترمزها عمل می‌کنند، موتور برقی هم بلافاصله از حرکت بایستد.
 • زمانی که سرعت دوچرخه روی سطح زمین به ۳۲ کیلومتر بر ساعت برسد، موتور برقی نتواند به حرکت دوچرخه کمک کند.
 • دارای برچسب دائمی تولیدکننده باشد؛ این برچسب باید در محلی کاملاً در معرض دید قرار گرفته و به هر دو زبان رسمی کشور نوشته شده باشد. علاوه بر این باید بر روی برچسب مشخص شده باشد که این وسیلۀ نقلیه، یک دوچرخۀ مجهز به موتور برقی است، (همان‌طور که در این بخش تعریف شده است).
 • مجهز به یکی از مشخصه‌های ایمنی به شرح زیر باشد:
 • یک مکانیسم برای روشن / خاموش کردن موتور الکتریکی که مجزا از کنترل‌کنندۀ شتاب است و به گونه‌ای روی دوچرخه نصب شده باشد که برای راننده قابل استفاده باشد.
 • یک مکانیسم که از عملکرد موتور، پیش از رسیدن سرعت دوچرخه به ۳ کیلومتر بر ساعت، جلوگیری کند؛

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است؟

خیر
گواهی‌نامۀ رانندگی: شما در زمان راندن یک دوچرخۀ برقی، ملزم به داشتن یک گواهی‌نامۀ رانندگی نیستید.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۵۱ (الف)، گواهینامۀ موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری که در بخش ۱ قانون ایمنی ترافیک ارائه شده است، شامل دوچرخه‌های برقی نیست.)

حداقل سن رانندگی

۱۲ سال
حداقل سن رانندگی: حداقل سن برای راندن یک دوچرخۀ برقی، ۱۲ سال است. برای این کار، شما باید رضایت‌نامۀ کتبی از یکی از والدین یا قیّم خود در اختیار داشته باشید.
(مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی. رضایت‌نامۀ والدین بایستی به صورت یک فرم تأیید شده در دفتر ثبت باشد یا فرد دارای یک گواهی معتبر باشد؛ بخش ۹).

ثبت نام الزامی

خیر
ثبت: شما ملزم به اخذ گواهی ثبت برای دوچرخه‌های برقی نیستید.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۵۲ (۱) (الف)، گواهی ثبت مورد نیاز برای «وسایل نقلیه موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیه موتوری شامل دوچرخه‌های برقی نیست.)

بیمه الزامی است

خیر
بیمه: شما ملزم به اخذ بیمه برای دوچرخه‌های برقی نیستید.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۵۴ (۱) (الف)، بیمۀ موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری شامل دوچرخه‌های برقی نیست.)

کلاه ایمنی الزامی

خیر
کلاه ایمنی: در زمان استفاده از این دوچرخه‌ها شما ملزم به استفاده از یک کلاه ایمنی تأیید شده موتورسیکلت می‌باشید (مقررات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش ۱۰۸)
یا لازم است از یک کلاه ایمنی تأیید شده دوچرخه استفاده نمایید (مقررات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش ۱۱۲) که به موجب معافیت اداره ثبت به تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ به این قرار مجاز شده باشد.

قوانین اختصاصی

 • شما می‌بایست تا حد امکان در طرف راست بزرگ‌راه برانید و در بخش قابل استفاده از حاشیه یا لبۀ جاده قرار داشته باشید، به جز مواقعی که قصد گردش به چپ را دارید. در زمان عبور از خیابان یک طرفه در ناحیۀ شهری، تا حد امکان می‌توانید نزدیک به بخش قابل استفاده از حاشیه یا لبۀ هر طرف از جاده برانید.

(استفاده از بزرگ‌راه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش ۷۷)

 • اگر کمتر از ۱۶ سال سن دارید، حمل مسافر با دوچرخۀ برقی برای شما ممنوع است.

تجهیزات

شما باید در زمان راندن یک دوچرخۀ برقی، مجهز به ابزارهایی چون چراغ جلو، چراغ عقب، منعکس‌کنندۀ نور، ترمز و بوق باشد.
(مقرّراتِ تجهیزات وسایل نقلیه، بخش‌های ۱۰، ۱۳، ۵۰، ۵۴ و ۶۰). به خاطر داشته باشید که دوچرخه‌های برقی دیگر نیازی به چراغ ترمز یا آینۀ کناری ندارند. برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیۀ معافیت ادارۀ ثبت به تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸، در این آدرس مراجعه نمایید.

موتورهای گازی (موپدها)

تعاریفِ این بخش مطابق است با مفاد «استفاده از بزرگ‌راه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای».

 • ۱ (۱): «موپد» به معنای یک وسیلۀ نقلیه است که:
 • با قدرت یک موتور الکتریکی حرکت می‌کند یا یک موتور غیرالکتریکی که حجم آن حداکثر ۵۰ سانتی‌متر مکعب است دارد.
 • نوعی موتورسیکلت با سرعت محدود که تحت مقرّرات ایمنی وسایل نقلیۀ موتوری (کانادا) (C.R.C., c. 1038) قرار دارد.

قوانین و مقرّرات ایمنی وسایل نقلیۀ موتوری (کانادا) (C.R.C., c. 1038):
تفسیر ۲٫ (۱)

«موتورسیکلت با سرعت محدود» به معنای موتورسیکلتی است که:

 • دارای دسته فرمانی کاملاً محدود باشد که چرخش آن به محور تنها چرخ متّصل به زمین بسته است.
 • دارای حداکثر سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت یا کمتر باشد.
 • حداقل ارتفاع صندلی خالی و بدون بار از زمین، ۶۵۰ میلی‌متر باشد.
 • فاقد ساختار کلی یا جزئی مجزا برای راننده و مسافر باشد، (به غیر از فضای موجود در جلوی راننده یا فضایی که در پشت صندلی راننده است).

یادداشت

برخی از وسایل نقلیه ممکن است در ردۀ موپدها قرار گیرند؛ هرچند در صورتی که اندازۀ موتور این وسایل نقلیه بیش از ۵۰ سی‌سی باشد یا دارای سرعت مجاز بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت باشند، این وسایل در گروه موپد طبقه‌بندی نشده و به‌عنوان موتور سیکلت در نظر گرفته می‌شوند.

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است

کلاس ۷
گواهی‌نامۀ رانندگی: برای راندن یک موپد، ملزم به داشتن گواهی‌نامۀ رانندگی کلاس ۷ هستید.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۵۱ (الف)، گواهینامۀ موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری، شامل تعریف موپدها نیز می‌شود.)

حداقل سن رانندگی

۱۴ سال
حداقل سن رانندگی: حداقل سن برای راندن یک موپد، ۱۴ سال است. (مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش ۲۸ (۲) سن صدور گواهی‌نامۀ مبتدی را شرح داده است. بخش ۳۲ (۲) (الف) شرح داده است که گواهی‌نامۀ مبتدی کلاس ۷ در زمان راندن یک موپد به‌عنوان یک گواهی‌نامۀ مبتدی در نظر گرفته نمی‌شود و نیازی به نظارت ندارد.)

ثبت نام الزامی

بله
ثبت: قبل از راندن یک موپد، شما ملزم به اخذ گواهی ثبت هستید.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۵۲ (۱) (الف)، گواهی ثبت موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری شامل موپدها نیز می‌شود.)

بیمه الزامی است

بله
بیمه: قبل از راندن یک موپد، شما ملزم به اخذ گواهی بیمه هستید.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۵۴ (۱) (الف)، بیمۀ موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری شامل موپدها نیز می‌شود.)

کلاه ایمنی الزامی

بله
کلاه ایمنی: در زمان استفاده از یک موپد شما ملزم به استفاده از یک کلاه ایمنی تأیید شدۀ موتورسیکلت هستید (مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش ۹۳)

قوانین اختصاصی

 • شما می‌بایست تا حدّ امکان در طرف راست بزرگراه برانید و در بخش قابل استفاده از حاشیه یا لبۀ جاده باشید، مگر اینکه قصد گردش به چپ را داشته باشید. در زمان عبور از یک خیابان یک طرفه در ناحیۀ شهری، می‌توانید تا حدّ امکان نزدیک به بخش قابل استفاده از حاشیه یا لبۀ هر طرف از جاده برانید.

(استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش ۷۷)

 • اگر کمتر از ۱۶ سال سن دارید، حمل مسافر بر روی موپد برای شما ممنوع است.

(استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش ۷۶)

تجهیزات

شما باید در زمان راندن یک موپد، مجهز به وسایلی نظیر چراغ جلو، چراغ عقب، منعکس‌کنندۀ نور، ترمز، بوق، صدا خفه‌کنِ اگزوز و آینه باشید.
(مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش‌های ۱۰، ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۵۰، ۵۴، ۶۰، ۶۱ و ۱۱۰).

موتور سیکلت‌ها

تعاریفِ این بخش مطابق است با مفاد «قانون ایمنی ترافیک».

(w): «موتورسیکلت» به معنی یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری غیر از موتور گازی (موپد) است که ۲ یا ۳ چرخ دارد و شامل تمامی وسایل نقلیۀ موتوری که در این صنعت به ‌عنوان موتورسیکلت‌ها و اسکوترها شهرت دارند می‌شود.

یادگیری رانندگی

سن شما باید ۱۶ سال باشد تا بتوانید یاد گرفتن رانندگی با موتور سیکلت را شروع کنید. فرد مبتدی باید گواهی کلاس ۷، ۵، ۴، ۳، ۲ یا ۱ را داشته باشد.
(مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش ۲۹ (۴)). افراد مبتدی باید با نظارت افراد بالای ۱۸ سال (مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش ۲۹ (۳)) که گواهی‌نامۀ کلاس ۶ دارند، رانندگی کنند؛ گواهی‌نامۀ کلاس ۶ به‌عنوان گواهی‌نامۀ پایان دورۀ رانندگی (GDL) در نظر گرفته نمی‌شود. فرد ناظر می‌بایست بر روی موتورسیکلت، همراه با فرد مبتدی یا بر روی موتورسیکلت دیگری در نزدیکی فرد مبتدی باشد. (قانون ایمنی ترافیک، بخش ۵۱ (f)، (f.1) و (f.2))
در صورتی که فرد مبتدی دارای گواهی‌نامۀ مبتدی کلاس ۷ باشد، نمی‌تواند با موتورسیکلت در طول شب رانندگی کند. (یعنی یک ساعت پس از غروب آفتاب تا یک ساعت قبل از طلوع آفتاب روز بعد.) (مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش ۳۲ (۶)).

قوانین اختصاصی

 • شما فقط می‌توانید همان تعداد سرنشینی که موتورسیکلت برای آن طراحی شده را جابه‌جا کنید. (استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش ۷۷)
 • مسافر باید بر روی جایگاهی که برای مسافرین طراحی شده، سوار شود و از پایه‌های مخصوص مسافر استفاده کند. (استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش ۷۷)
 • رانندگی در کنار انواع وسایل نقلیۀ cycle به طور هم‌زمان بر روی یک لاین مجاز نیست، مگر زمانی که قصد عبور از کنار این نوع وسایل نقلیه را داشته باشید.
 • راندن یک وسیلۀ نقلیه cycle در نزدیکی یک وسیلۀ نقلیه cycle دیگر وقتی هر دو وسیلۀ نقلیه در جهت مشابه حرکت می‌کنند، مجاز نیست. (استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش ۷۸)

تجهیزات

شما باید الزامات مندرج در مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه را رعایت نمایید.

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است

کلاس ۶
گواهی‌نامۀ رانندگی: برای راندن یک موتور سیکلت، ملزم به داشتن گواهی‌نامۀ رانندگی کلاس ۶ هستید.
(مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش ۲۶)

حداقل سن رانندگی

۱۶ سال
حداقل سن رانندگی: حداقل سن برای راندن یک موتورسیکلت، ۱۶ سال است.
(مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش ۲۶) قوانین برای افراد مبتدی یا رانندگان حرفه‌ای اِعمال می‌شود.
(مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش ۲۸- برای رانندگی با موتورسیکلت باید گواهینامۀ کلاس ۷ و حداقل ۱۶ سال سن داشته باشید.)

ثبت نام الزامی

بله
ثبت: قبل از راندن یک موتورسیکلت، شما ملزم به اخذ گواهی ثبت هستید.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۵۲ (۱) (الف)، گواهی ثبت موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد.)

بیمه الزامی است

بله
بیمه: قبل از راندن تمامی انواع موتورسیکلت، شما باید وسیلۀ نقلیه را بیمه کنید.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۵۴ (۱) (الف)، بیمۀ موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد.)

کلاه ایمنی الزامی

بله
کلاه ایمنی: در زمان راندن یک موتورسیکلت، شما ملزم به استفاده از یک کلاه ایمنی تأیید شده برای موتورسیکلت هستید (مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش ۱۰۸). استانداردهای الزامی نیز در این بخش از قانون ارائه شده است.

تجهیزات کمک حرکتی (اسکوترهای برقی/ ویلچرها)

تعاریفِ این بخش مطابق است با مفاد «قانون ایمنی ترافیک».

(v): «تجهیزات کمک حرکتی» عبارتند از دستگاهی مجهز به یک صندلی عادیِ دارای امکان جهت‌یابی، که برای تسهیل حمل و نقل یک فرد با ناتوانی جسمی استفاده می‌شود.

(gg): «عابر پیاده» به معنی:

 • فردی است که با پاهای خود مسافتی را طی می‌کند.
 • فردی که به وسیلۀ تجهیزات کمک حرکتی مسافتی را طی می‌کند.

(ww): «وسیلۀ نقلیه» عبارت است از هر وسیله‌ای غیر از موارد بخش ۶؛ به عبارت دیگر هر دستگاهی که یک فرد با استفاده از آن می‌تواند در یک بزرگراه حرکت کند یا مسافتی نسبتاً طولانی را طی کند و شامل مجموعه‌ای از وسایل نقلیه می‌شود که تجهیزات کمک حرکتی از حیطۀ آن خارج‌اند.

قوانین اختصاصی

طبق تعاریف، کاربر تجهیزات کمک حرکتی به‌ عنوان عابر پیاده در نظر گرفته می‌شود. تمامی قوانین حاکم بر عابرین پیاده بر افرادی که از تجهیزات کمک حرکتی استفاده می‌کنند نیز اِعمال می‌شوند.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۱، تعریف «عابر پیاده»)

تجهیزات

در زمان استفاده از تجهیزات کمک حرکتی، الزامی به استفاده از تجهیزات خاصی وجود ندارد.

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است

خیر
گواهی‌نامۀ رانندگی: برای راندن تجهیزات کمک حرکتی، نیازی به داشتن گواهی‌نامۀ رانندگی نیست.

حداقل سن رانندگی

N/A
حداقل سن رانندگی: الزامی برای حداقل سن جهت استفاده از این تجهیزات وجود ندارد. هر فردی می‌تواند از تجهیزات کمک حرکتی استفاده کند.

ثبت نام الزامی

خیر
ثبت: شما ملزم به اخذ گواهی ثبت برای تجهیزات کمک حرکتی نیستید.

بیمه الزامی است

خیر
بیمه: کاربران تجهیزات کمک حرکتی نیازی به اخذ گواهی بیمه برای این تجهیزات ندارند.

کلاه ایمنی الزامی

خیر
کلاه ایمنی: در زمان استفاده از تجهیزات کمک حرکتی، شما ملزم به استفاده از کلاه ایمنی نیستید. البته توصیه می‌شود، به ویژه وقتی بر روی سطوح ناهموار حرکت می‌کنید، از کلاه ایمنی استفاده کنید (مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش ۱۱۲)

وسایل نقلیۀ off-highway (وسایل نقلیه ATV، برف‌رو (اسنومُبیل)، موتورهای تریل)

تعاریفِ این بخش مطابق است با مفاد «قانون ایمنی ترافیک».

(a): «وسایل نقلیۀ off-highway» عبارتند از هر گونه وسایل حمل و نقلی که موتورشان مخصوص سفرهای خارج از جادۀ اصلی (بر روی زمین، آب، برف، یخ، زمین‌های مردابی یا باتلاقی یا هر نوع جادۀ ناهموار دیگری) طراحی شده است. وسایل نقلیه‌ای که به طور اختصاصی برای سفرهای مذکور طراحی شده باشند، شامل موارد زیر هستند:

 • وسایل نقلیۀ دارای چهار چرخ محرّک.
 • وسایل نقلیۀ دارای لاستیک کم‌فشار.
 • موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیۀ دارای دو چرخ.
 • وسایل نقلیۀ آبی خاکی.
 • وسایل نقلیۀ همه‌جارو (A.T.V).
 • وسایل نقلیۀ موتوری مینیاتوری.
 • وسایل نقلیۀ برف‌رو.
 • مینی‌بایک‌ها (موتورسیکلت‌های کوچک).
 • هر نوع وسیلۀ حمل و نقل که با نیرویی غیر از نیروی انسان یا باد حرکت کند (که شامل قایق‌های موتوری نمی‌شود).

یادداشت

برای اطلاع از تعاریف و محدودیت‌های مربوط به وسایل نقلیۀ مینیاتوری و مینی‌بایک‌ها به بخش وسایل نقلیۀ مینیاتوری ممنوعه مراجعه نمایید.

عملیات ممنوع

یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway اجازۀ حضور در بزر‌گراه، جاده یا آبراه را ندارد، مگر مجوز فعالیت این وسایل نقلیه صراحتاً اخذ شده باشد. در رابطه با بزرگراه‌های ایالتی باید خاطر نشان کرد که اجازۀ استفاده از این وسایل نقلیه در طول بزرگراه مربوطه تنها با حکم یا مجوز وزیر داده می‌شود (قانون ایمنی ترافیک، بخش ۱۲۰ (۴) (الف) (۱) و (۲)). در رابطه با یک ناحیۀ شهری، شورای شهر می‌تواند با توجه به آیین‌نامۀ اجرایی، مجوز استفاده از چنین وسایل نقلیه در طول یک بزرگراه را صادر کند (قانون ایمنی ترافیک، بخش ۱۲۰ (۴) (ب)).

یادداشت

تعریف بزرگراه شامل تمامی آبراه‌های کنار جاده‌ای نیز می‌شود.

عبور از بزرگراه

یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway می‌تواند تحت شرایطی که در زیر شرح داده شده‌اند، از یک طرف به طرف دیگر بزرگراه (شامل جاده‌های اصلی، مسیر پارکینگ یا بخشی از پیاده‌رو) برود:

 • راننده می‌بایست قبل از عبور از بزرگراه، وسیلۀ نقلیۀ off-highway را به طور کامل متوقف کند.
 • تمامی مسافرین باید از وسیلۀ نقلیۀ off-highway و وسایلی که متصل به آن هستند، قبل از اینکه راننده عبور از بزرگراه را شروع کند، پیاده شوند.
 • راننده باید اجازه دهد تا سایر وسایل نقلیه و افراد حاضر در سمت راست بزرگراه اول عبور کنند.
 • راننده باید از مستقیم‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر موجود حرکت کند.
 • برای عبور کردن از یک طرف به سمت دیگر بزرگراه نیازی به مجوز نیست.

گواهینامۀ رانندگی

در اراضی خصوصی: شما برای رانندگی این نوع وسایل نقلیه در اراضی خصوصی ملزم به داشتن گواهی‌نامۀ رانندگی نیستید. (این اراضی در تعریف بزرگراه قرار ندارد و قانون ایمنی ترافیک، بخش ۱۱۹ (۲)، اخذ گواهی ثبت یا بیمه تحت این شرایط را الزامی نمی‌داند.)

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است

خیر
رانندگی خارج از بزرگراه: شما در زمان راندن این وسایل نقلیه در اراضی غیر از بزرگراه، ملزم به داشتن یک گواهی‌نامه رانندگی نیستید. (قانون ایمنی ترافیک، بخش ۵۱ (الف) شرح داده است که «شما بدون اخذ گواهی‌نامۀ رانندگی معتبر، اجازۀ رانندگی با یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری در یک بزرگراه (طبق تعریف ارائه شده برای بزرگراه) را ندارید.» از آنجا که این وسایل نقلیه خارج از بزرگراه یا (off-highway) هستند، این قانون برای این نوع وسایل اِعمال نمی‌شود.)

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است

بله
رانندگی داخل بزرگراه: شما در زمان راندن این وسایل نقلیه در بزرگراه، ملزم به داشتن یک گواهی‌نامۀ رانندگی هستید.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۱۲۰ (۲) (ب) و (۴)، رانندگی با این وسایل نقلیه در یک بزرگراه را تنها در صورتی مجاز می‌داند که مجوزهای مربوطه از وزیر یا شهرداری گرفته شده باشد. طبق مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش ۲۶ (۱)، برای این منظور می‌توان از یک گواهی‌نامۀ کلاس ۶ استفاده کرد. طبق بخش ۳۲ (۲) از یک گواهی‌نامۀ کلاس ۷ نیز می‌توان در این شرایط استفاده کرد. در واقع تمامی کلاس‌های ۱ تا ۷ گواهی‌نامۀ رانندگی قابل استفاده هستند.) در صورتی که تنها قصد عبور از یک طرف بزرگراه به طرف دیگر را داشته باشید، داشتن گواهی‌نامه الزامی نیست.

ثبت نام الزامی است

بله
ثبت: قبل از استفاده از وسایل نقلیۀ off-highway در جاده‌های آلبرتا، شما ملزم به اخذ گواهی ثبت هستید. این گواهی تنها برای اراضی عمومی و بزرگراه‌ها استفاده می‌شوند.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۱۱۹٫) در صورت استفاده از این خودروها در املاک خصوصی، نیازی به اخذ گواهی ثبت نیست.

بیمه الزامی است

بله
بیمه: در صورتی که قصد دارید از وسایل نقلیۀ off-highway در اراضی عمومی یا بزرگراه‌های مجاز استفاده کنید، تمام انواع این خودروها به گواهی بیمه نیاز دارند.
(قانون ایمنی ترافیک، بخش ۱۱۹٫) در صورت استفاده از این خودروها در املاک خصوصی، نیازی به اخذ گواهی بیمه نیست.

حداقل سن رانندگی

۱۴ سال
حداقل سن رانندگی: حداقل سن برای راندن وسایل نقلیۀ off-highway در اراضی عمومی یا بزرگراه‌ها، در مناطق مجاز ۱۴ سال است. اگر شما کمتر از ۱۴ سال سن دارید، می‌توانید تنها تحت نظارت فردی بالای ۱۸ سال در اراضی عمومی رانندگی کنید، فرد ناظر باید یا روی وسیلۀ نقلیۀ off-highway همراه شما باشد یا بر روی یک وسیلۀ نقلیۀ دیگر در نزدیکی شما باشد. (مقرّرات وسیلۀ نقلیۀ off-highway، بخش۲). برای رانندگی با وسایل نقلیۀ off-highway در اراضی خصوصی محدودیت سنی اِعمال نمی‌شود. ادارۀ حمل و نقل آلبرتا توصیه می‌کند مطابق با توصیه‌ها و هشدارهای تولیدکننده، به ویژه در رابطه با حداقل سن و ظرفیت سرنشین عمل نمایید.
در صورتی که تولیدکننده توصیه کرده سرنشینان دیگری به غیر از راننده روی یک وسیلۀ نقلیه سوار نشوند، یا محل نشستن برای سرنشینان دیگر در این وسیله نقلیه طراحی نشده است، ادارۀ حمل و نقل آلبرتا اکیداً توصیه می‌کند سرنشین دیگری را بر این وسیله سوار نکنید. به علاوه سرنشینان دیگر تنها در صورتی می‌توانند سوار شوند که بتوانند به گونه‌ای مناسب از دستگیره و جای پای ویژۀ مسافرین استفاده کنند.در هشدار ایمنی A.T.V دوره‌های رانندگی A.T.V شورای ایمنی آلبرتا و کانادا آمده است که: «هرگز یک مسافر را بر روی یک خودروی A.T.V تک‌سرنشین، سوار نکنید. حمل یک مسافر اضافه ممکن است تعادل خودروی A.T.V را برهم زده و کنترل آن از دست راننده خارج شود.» مرکز تحقیقات و کنترل آسیب‌دیدگی آلبرتا یک کارگروه مربوط به A.T.V تشکیل داده است و این گروه هشدار می‌دهد که هرگز مسافر کمتر از ۱۲ سال یا هر فردی که قادر به گرفتن دستگیره یا استفاده از جای پای مخصوص مسافر نباشد را بر این وسیله سوار نکنید.
اکثر کودکان فاقد مهارت‌های مناسب برای کنترل وسایل نقلیۀ موتوری و توانایی کنترل و رانندگی یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway (OHV) هستند، به ‌ویژه وقتی یک OHV مخصوص بزرگسالان را سوار می‌شوند.
هر ساله بسیاری از کودکان و نوجوانان در حال رانندگی با یک OHV به شدت آسیب می‌بینند یا حتی کشته می‌شوند.
در کانادا حدود ۲۵ درصد از مرگ و میرهای ناشی از رانندگی با OHV مربوط به کودکان زیر ۱۵ سال است.
بیش از یک سوم از صدمات شدید تصادفات OHV در بین کودکان زیر ۱۵ سال اتفاق می‌افتد.

کلاه ایمنی الزامی است

بله
کلاه ایمنی: تمامی افراد در زمان رانندگی با یک OHV، استفاده، سوار شدن یا یدک‌کش کردن این نوع خودروها در اراضی عمومی، می‌بایست از کلاه‌های ایمنی استفاده کنند.
تحت شرایط به شرح ذیل، در زمان استفاده از یک OHV ملزم به استفاده از کلاه ایمنی نیستید:
استفاده در املاک خود.
استفاده در املاک خصوصی با اجازۀ مالک.
استفاده در اراضی اقوام اولیۀ کانادا یا اراضی مردم متی، مگر اینکه این اقوام قانونی داشته باشند که استفاده از کلاه ایمنی را الزامی کرده باشد.
استفاده از خودروهای دارای ساختارهای ایمنی، محافظ واژگونی که تولیدکننده نصب کرده و کمربندهای ایمنی، به طوری که لوازم ایمنی آن‌ها تغییر نکرده‌ باشند و به شکلی مناسب استفاده شوند.
با رعایت استانداردهای یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری که برای استفاده در یک جاده طراحی شده است؛ یعنی دارای کمربند ایمنی مطابق با مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه باشد، فردی که از وسیلۀ نقلیه استفاده می‌کند، کمربندی ایمنی را بسته باشد (مانند خودروهای شاسی بلند ۴×۴ اصلاح نشده، خودروهای شاسی بلند (SUV) و جیپ‌ها).
اگر عضو واقعی مذهب سیک باشید که از دستار سر استفاده می‌کنند.
در حین عملیات کشاورزی یا دام‌‌داری معاف از قوانین ایمنی و سلامت کاری آلبرتا؛
در حین عملیات کار، در مواردی که استفاده از کلاه ایمنی OHV مشمول معافیت قوانین ایمنی و سلامت کاری آلبرتا شده باشد.
استفاده از کلاه ایمنی OHV برای تمامی کاربران OHV توصیه می‌شود، حتی اگر آن‌ها مشمول معافیت قانونی باشند.
برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ معافیت‌های کلاه ایمنی لطفاً به قانون ایمنی ترافیک، بخش‌های ۱۲۸٫۱ و ۱۲۹ و قانون وسایل نقلیۀ off-highway بخش ۹٫۱ مراجعه کنید.

وسایل نقلیۀ مینیاتوری ممنوعه

موتورسیکلت کوچک (pocketbike)
ماشین حمل بازیکنان گلف (golf cart)
اسکوتر برقی
وسیلۀ نقلیۀ انفرادی
اسکیت برد موتوری
خودروهای چرخ‌باز (go cart)

عملیات ممنوع

این وسایل نقلیه، به ‌عنوان وسایل نقلیۀ موتوری در نظر گرفته می‌شوند و تعریف آن‌ها در قانون ایمنی ترافیک آورده شده است؛ اگر چه در تعریف «وسایل نقلیۀ مینیاتوری» برشمرده شده‌اند که استفاده از آن‌ها در بزرگراه‌های آلبرتا، شامل پیاده‌روهای کنار جاده‌ای، مجاز نیست. در حالی‌که با بسیاری از این نوع وسایل نقلیۀ موتوری، مانند افراد پیاده برخورد می‌شود، اما رانندگان این وسایل شامل تعریف قانونی «فرد پیاده» نیستند.

عملیات مجاز

درست است که از وسایل نقلیۀ مینیاتوری نمی‌توانید در بزرگراه‌های آلبرتا استفاده کنید، اما می‌توانید در املاک خصوصی از این وسایل استفاده نمایید. تعریف بزرگراه در ابتدای متن حاضر ارائه شده است و شامل مناطقی که مالکیت خصوصی دارند هم می‌شود؛ مناطقی که مردم معمولاً از آن‌ها برای عبور یا پارک کردن وسایل نقلیۀ خود استفاده می‌کنند یا حق استفاده از آن را دارند. به ‌عنوان مثال می‌توان به پارکینگ‌های مراکز خرید اشاره کرد.
از نظر قانونی، این وسایل نقلیه با تعریف یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری مطابقت دارند، اگر چه با تعاریف ارائه شده برای تجهیزات کمک حرکتی، موتورسیکلت‌ها یا افراد پیاده مطابقت ندارند.

قانون ایمنی ترافیک

بخش ۱ (x):«وسیلۀ نقلیۀ موتوری» به این معنی است:

(۱) یک وسیلۀ نقلیه که به جای نیروی انسانی، با نیروی موتور حرکت می‌کند.
(۲) موتور گازی (موپد)، دوچرخۀ برقی، هلی‌شات، تجهیزات دام‌داری یا وسایل نقلیه که تنها روی ریل حرکت می‌کنند، در این مجموعه قرار ندارند.

بخش ۱(v): «تجهیزات کمک حرکتی» به معنی دستگاهی مجهز به یک صندلی عادی دارای جهت‌یابی است که برای تسهیل حمل و نقل افراد دارای ناتوانی جسمی استفاده می‌شود.

بخش ۱(w): «موتور سیکلت» به معنی یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری یا انواع موتور گازی (موپد) است که دارای ۲ یا ۳ چرخ باشد و شامل تمامی وسایل نقلیۀ موتوری که در این صنعت به‌عنوان موتورسیکلت‌ها و اسکوترها شهرت دارند، می‌شود.

بخش ۱ (gg): «عابر پیاده» به معنی:

 • (۱) فردی که با پاهای خود مسافتی را طی می‌کند.
 • (۲) فردی که به وسیلۀ تجهیزات کمک حرکتی مسافتی را طی می‌کند و شامل افرادی می‌شود که به موجب قانون به ‌عنوان افراد پیاده در نظر گرفته می‌شوند.

بخش ۵۲ (۱): به غیر مواردی که تحت این قانون مجاز اعلام شده است، کسی مجاز به راندن یک وسیلۀ نقلیه یا تریلر در بزرگراه نمی‌باشد، مگر اینکه گواهی ثبت معتبر برای وسیلۀ نقلیۀ مربوطه صادر شده باشد.

تعریفِ وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری مطابق است با «مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی»
۵۹ (۱) یک وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری نباید به ‌عنوان یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری ثبت شود.
(۲) در این بخش، «وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری» به معنی یک خودروی چرخ‌باز، یک وسیلۀ نقلیۀ ۳ یا ۴ چرخ کوچک‌تر از اندازۀ استاندارد، یک ماشین حمل بازیکنان گلف، یک وسیلۀ نقلیۀ ۳ یا ۴ چرخ است که ادارۀ ثبت آن را به دلیل اندازۀ متمایز یا مشخصه‌های عملکردی‌اش، خطری برای سایر کاربران بزرگراه در نظر بگیرد، یا یک وسیلۀ نقلیه که در ذیل بخش‌های (۳) و (۴) به آن اشاره شده باشد.
(۳) یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway، اگر دارای ۳ یا ۴ چرخ باشد و اندازۀ آن کوچک‌تر از اندازۀ استاندارد باشد، یک وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری در نظر گرفته می‌شود.
(۴) یک موتورسیکلت یا موتورگازی (موپد) تحت شرایطی به شرح زیر، به‌عنوان یک وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری در نظر گرفته می‌شود:

 • ارتفاع صندلی خالی و بدون بار، کمتر از ۷۰ سانتی‌متر باشد.
 • اندازۀ دور چرخ کمتر از ۲۵ سانتی‌متر باشد. فاصلۀ بین محور جلو و عقب، وقتی از مرکز یک محور تا مرکز محور دیگر اندازه‌گیری شود، کمتر از ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.

ادارۀ حمل و نقل آلبرتا

شماره تلفن: ۸۹۰۱-۴۲۷–۷۸۰
شماره تلفن رایگان: ۰۰۰۰-۳۱۰