Monday, 24th Jun 2024
دوشنبه, ۴ ام تیر ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
سپتامبر 6, 2022
منبع: cbc

در انتظار Vancouver’s False Creek

دانشمندان و مردم محلی اولین گام‌ها را برای احیای مجدد برمی دارند تا یک منطقه حفاظت شده و پارک دریایی امن برای تفریحات مردم مهیا شود. چندین گروه برای محافظت از منطقه و ایمن کردن آن برای شنا با یکدیگر همکاری می کنندداوطلبان و دانشمندان در مدت زمان شش روزه در فالس کریک ونکوور هستند […]

دانشمندان و مردم محلی اولین گام‌ها را برای احیای مجدد برمی دارند تا یک منطقه حفاظت شده و پارک دریایی امن برای تفریحات مردم مهیا شود.

چندین گروه برای محافظت از منطقه و ایمن کردن آن برای شنا با یکدیگر همکاری می کنند
داوطلبان و دانشمندان در مدت زمان شش روزه در فالس کریک ونکوور هستند و نمونه های آب را به عنوان گام اولیه برای پاکسازی ورودی بین Science World و خلیج انگلیسی جمع آوری می کنند.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
44,925 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
44,300 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار