Saturday, 25th Mar 2023
شنبه, ۵ ام فروردین ۱۴۰۲
آگهی‌های استخدام کانادا در گنجینه
مشاهده مشاغل
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
نوامبر 6, 2022
منبع: dailyhive

برترین دانشگاه کانادا

بهترین دانشگاه کانادا

دانشگاه University of British Colombia به عنوان برترین دانشگا کانادا از نظر منظر تاثیرات اجتماعی انتخاب شده. این رتبه بندی تحت عنوان “طبقه بندی دانشگاههای جهان از جنبه توسعه پایدار انجام شده و دانشگاه بریتیش کلمبیا را از نظر تاثیرات اجتماعی در کانادا در جایگاه نخست و در جهان در جایگاه سوم قرار داده است. […]

دانشگاه University of British Colombia به عنوان برترین دانشگا کانادا از نظر منظر تاثیرات اجتماعی انتخاب شده.

این رتبه بندی تحت عنوان “طبقه بندی دانشگاههای جهان از جنبه توسعه پایدار انجام شده و دانشگاه بریتیش کلمبیا را از نظر تاثیرات اجتماعی در کانادا در جایگاه نخست و در جهان در جایگاه سوم قرار داده است.

طبق این گزارش، دانشگاه بریتیش کلمبیا یکی از پیشروترین مراکز آموزش عالی جهان در زمینه توسعه پایدار در تمامی امور و فعالیتهای این مرکز آموزشی از قبیل آموزش، تحقیقات و امور اجرایی/اداری است.

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار