Sunday, 3rd Dec 2023
یکشنبه, ۱۲ ام آذر ۱۴۰۲
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
اکتبر 11, 2022
منبع: iheartradio

شکایت از سازمان TTC

سازمان حمل و نقل عمومی تورنتو (TTC) با شکایت های قضایی رو به رو شده است. بعضی از کارکنان TTC گفته اند که در محیط کارشان با توهین، تبعیض، ارعاب و تهدید مواجه هستند. حالا TTC به خاطر این موضوع با دو شکایت جمعی رو به روست که جمعا خواستار حدود ۷۰۰ هزار دلار خسارت […]

سازمان حمل و نقل عمومی تورنتو (TTC) با شکایت های قضایی رو به رو شده است.

بعضی از کارکنان TTC گفته اند که در محیط کارشان با توهین، تبعیض، ارعاب و تهدید مواجه هستند. حالا TTC به خاطر این موضوع با دو شکایت جمعی رو به روست که جمعا خواستار حدود ۷۰۰ هزار دلار خسارت هستند.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
38,063 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
37,281 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار