Thursday, 23rd Mar 2023
پنج شنبه, ۳ ام فروردین ۱۴۰۲
آگهی‌های استخدام کانادا در گنجینه
مشاهده مشاغل
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
اکتبر 11, 2022
منبع: iheartradio

شکایت از سازمان TTC

سازمان حمل و نقل عمومی تورنتو (TTC) با شکایت های قضایی رو به رو شده است. بعضی از کارکنان TTC گفته اند که در محیط کارشان با توهین، تبعیض، ارعاب و تهدید مواجه هستند. حالا TTC به خاطر این موضوع با دو شکایت جمعی رو به روست که جمعا خواستار حدود ۷۰۰ هزار دلار خسارت […]

سازمان حمل و نقل عمومی تورنتو (TTC) با شکایت های قضایی رو به رو شده است.

بعضی از کارکنان TTC گفته اند که در محیط کارشان با توهین، تبعیض، ارعاب و تهدید مواجه هستند. حالا TTC به خاطر این موضوع با دو شکایت جمعی رو به روست که جمعا خواستار حدود ۷۰۰ هزار دلار خسارت هستند.

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار