Friday, 8th Dec 2023
جمعه, ۱۷ ام آذر ۱۴۰۲
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
ژانویه 9, 2023
منبع: ctvnews

حضور جاستین ترودو در سالگرد PS752

حضور جاستین ترودو در سالگرد PS752

نخست وزیر جاستین ترودو یکشنبه در مراسم سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای PS752 توسط رژیم ایران، تاکید کرد که کانادا تا زمانی که رژیم «بی رحم» ایران، بازخواست نشود، به دنبال عدالت خواهد بود.

نخست وزیر جاستین ترودو یکشنبه در مراسم سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای PS752 توسط رژیم ایران، تاکید کرد که کانادا تا زمانی که رژیم «بی رحم» ایران، بازخواست نشود، به دنبال عدالت خواهد بود.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
37,856 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
37,163 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار