Wednesday, 29th May 2024
چهارشنبه, ۹ ام خرداد ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
مارس 26, 2022
منبع: ctvtoronto

انتقال ۳ کودک سرطانی اکراینی به بیمارستان کودکان در تورنتو

انتقال ۳ کودک سرطانی اکراینی به بیمارستان کودکان در تورنتو

سه کودک سرطانی روز جمعه در پروازی از اوکراین به تورنتو برای درمان به بیمارستان SickKids انتقال داده شدند.

سه کودک سرطانی روز جمعه در پروازی از اوکراین به تورنتو برای درمان به بیمارستان SickKids انتقال داده شدند.

در مجموع پنج بیمار در SickKids تحت درمان هستند، اما بیمارستان می‌گوید تعداد بیشتری هنوز می‌توانند اسکان داده شوند و به دنبال انتقال بیماران بیشتری به شهر هستند.

این واقعاً به نیازهای تک تک بچه ها و خانواده هایی که به ما مراجعه می کنند بستگی دارد.
چیزی که می توانیم بگوییم این است که ما ظرفیت پذیرش کودکان بیشتری را داریم.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
43,625 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
42,750 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار