Monday, 2nd Oct 2023
دوشنبه, ۱۰ ام مهر ۱۴۰۲
نمونه کارهای عمل زیبایی دکتر ایزدپناه
مشاهده
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
مارس 26, 2022
منبع: ctvtoronto

انتقال ۳ کودک سرطانی اکراینی به بیمارستان کودکان در تورنتو

انتقال ۳ کودک سرطانی اکراینی به بیمارستان کودکان در تورنتو

سه کودک سرطانی روز جمعه در پروازی از اوکراین به تورنتو برای درمان به بیمارستان SickKids انتقال داده شدند.

سه کودک سرطانی روز جمعه در پروازی از اوکراین به تورنتو برای درمان به بیمارستان SickKids انتقال داده شدند.

در مجموع پنج بیمار در SickKids تحت درمان هستند، اما بیمارستان می‌گوید تعداد بیشتری هنوز می‌توانند اسکان داده شوند و به دنبال انتقال بیماران بیشتری به شهر هستند.

این واقعاً به نیازهای تک تک بچه ها و خانواده هایی که به ما مراجعه می کنند بستگی دارد.
چیزی که می توانیم بگوییم این است که ما ظرفیت پذیرش کودکان بیشتری را داریم.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
37,381 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
36,800 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار