Wednesday, 6th Dec 2023
چهارشنبه, ۱۵ ام آذر ۱۴۰۲
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
دسامبر 13, 2022
منبع: Citynews

کاهش دما در تورنتو و افزایش نگرانی ها برای نبود سرپناه

کاهش دما در تورنتو و افزایش نگرانی ها برای نبود سرپناه

هر شب به طور میانگین ۱۸۷ نفر در خیابان های سرد تورنتو شب را صبح می کنند. دکتر هوانگ به CityNews می‌گوید که تعداد فزاینده‌ای از مردم در بخش اورژانس بیمارستان سنت مایکل حاضر می‌شوند صرفاً به این دلیل که به مکانی برای رهایی از سرما نیاز دارند.

هر شب به طور میانگین ۱۸۷ نفر در خیابان های سرد تورنتو شب را صبح می کنند. دکتر هوانگ به CityNews می‌گوید که تعداد فزاینده‌ای از مردم در بخش اورژانس بیمارستان سنت مایکل حاضر می‌شوند صرفاً به این دلیل که به مکانی برای رهایی از سرما نیاز دارند.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
37,913 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
37,319 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار