Monday, 22nd Apr 2024
دوشنبه, ۳ ام اردیبهشت ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
سپتامبر 1, 2022
منبع: canadatoday

بسته شدن جاده ای در تورنتو

دیروز صدها جوجه در بخشی از بزرگراهQueen Elizabeth Wayدر حوالی Beamsville به داخل جاده آمدند. این ۲۴۰۰ جوجه‌ها در بزرگراهی در نزدیکی تورنتو حرکتی دیوانه‌وار انجام دادند و جاده اصلی را برای ساعت‌ها بستند.دلیل این حادثه این بود که راننده کامیون فراموش کرده بود درب خودرو را ببندد


دیروز صدها جوجه در بخشی از بزرگراه
Queen Elizabeth Way
در حوالی Beamsville به داخل جاده آمدند.
این ۲۴۰۰ جوجه‌ها در بزرگراهی در نزدیکی تورنتو حرکتی دیوانه‌وار انجام دادند و جاده اصلی را برای ساعت‌ها بستند.
دلیل این حادثه این بود که راننده کامیون فراموش کرده بود درب خودرو را ببندد

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
47,683 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
47,067 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار