Saturday, 20th Jul 2024
شنبه, ۳۰ ام تیر ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
نوامبر 4, 2022
منبع: iheartradio

جریمه اعتصاب کنندگان روز جمعه در آنتاریو

جریمه اعتصاب کنندگان روز جمعه در آنتاریو

جریمه‌های سنگین برای اعتصاب کنندگان روز جمعه در آنتاریو در نظر گرفته شده است. با توجه به این که داگ فورد اعتصاب کارکنان آموزش آنتاریو را در روز جمعه غیرقانونی اعلام کرده، افراد در صورت اقدام به اعتصاب نفری ۴ هزار دلار و اتحادیه CUPE هم ۵۰۰ هزار دلار جریمه خواهند شد. این جریمه به […]

جریمه‌های سنگین برای اعتصاب کنندگان روز جمعه در آنتاریو در نظر گرفته شده است.

با توجه به این که داگ فورد اعتصاب کارکنان آموزش آنتاریو را در روز جمعه غیرقانونی اعلام کرده، افراد در صورت اقدام به اعتصاب نفری ۴ هزار دلار و اتحادیه CUPE هم ۵۰۰ هزار دلار جریمه خواهند شد. این جریمه به ازای هر روز اعتصاب است.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
42,800 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
42,017 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار