Monday, 22nd Apr 2024
دوشنبه, ۳ ام اردیبهشت ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
مارس 5, 2022
منبع: ctvnews

“نزدیک ترین سیاهچاله زمین یک منظومه ستاره ای “خون آشام” است

نزدیک_ترین_سیاهچاله_زمین_یک_منظومه_ستاره_ای_خون_آشام_است

در سال ۲۰۲۰ تیمی از اخترشناسان نزدیکترین سیاهچاله به زمین را پیدا کردند، که در یک منظومه ستاره ای در فاصله ۱۰۰۰ سال نوری از ما قرار داشت، که پوشش زیادی در رسانه ها دریافت کرد.

به نظر می رسد که “نزدیک ترین سیاهچاله” زمین یک منظومه ستاره ای “خون آشام” است

در سال ۲۰۲۰ تیمی از اخترشناسان نزدیکترین سیاهچاله به زمین را پیدا کردند، که در یک منظومه ستاره ای در فاصله ۱۰۰۰ سال نوری از ما قرار داشت، پوشش زیادی در رسانه ها دریافت کرد. اما تحقیقات جدید نشان می دهد که در واقع هیچ سیاهچاله ای در آنجا وجود ندارد.

در گزارش اولیه سال ۲۰۲۰، تیمی به رهبری ستاره شناسان رصدخانه جنوبی اروپا (ESO) نزدیکترین سیاهچاله به زمین را در منظومه ستاره ای HR 6819 شناسایی کردند. در حالی که این کشف توجه زیادی را به خود جلب کرد، نتایج آن مطالعه توسط سایر محققان، از جمله تیمی مستقر در دانشگاه کاتولیک لون (KU Leuven)، دانشگاهی در بلژیک، به چالش کشیده شد.

دو تیم متحد شدند تا مقاله جدیدی را منتشر کنند که روز چهارشنبه در مجله نجوم و اخترفیزیک (Astronomy & Astrophysics) منتشر شد که نشان می دهد HR 6819 هیچ سیاهچاله ای ندارد.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
47,683 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
47,067 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار