Sunday, 24th Sep 2023
یکشنبه, ۲ ام مهر ۱۴۰۲
نمونه کارهای عمل زیبایی دکتر ایزدپناه
مشاهده
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
سپتامبر 1, 2022
منبع: thestar

بیماری چند نفر پس از صرف غذا

مقامات بهداشت یورک ریجن گزارش دادند که چند نفر پس از صرف غذا درBBQ & Delight restaurant در تورنتومسموم شده اند. این رستوران فعلا تعطیل شده است.

مقامات بهداشت یورک ریجن گزارش دادند که چند نفر پس از صرف غذا در
BBQ & Delight restaurant در تورنتو
مسموم شده اند. این رستوران فعلا تعطیل شده است.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
37,500 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
36,888 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار