Saturday, 25th Mar 2023
شنبه, ۵ ام فروردین ۱۴۰۲
آگهی‌های استخدام کانادا در گنجینه
مشاهده مشاغل
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
فوریه 21, 2022
منبع: ctvtoronto

تلاش پلیس دورهام برای شناسایی شرکت کنندگان تجمع خودروها

تلاش پلیس برای شناسایی شرکت کنندگان تجمع خودروها

پلیس دورهام برای شناسایی شرکت کنندگان تجمع خودروها در یک تقاطع از مردم تقاضای کمک کرد.

پلیس دورهام برای شناسایی شرکت کنندگان تجمع خودروها در یک تقاطع از مردم تقاضای کمک کرد. تجمع حدود نیمه شب ۱۲ فوریه صورت گرفت. تصاویر هوایی تقریباً ۳۰ وسیله نقلیه را نشان می دهد که در تقاطع جاده های ساحلی کلمنت و اسکوایر با سرعت رانندگی می کردند. خودروها سد معبر کرده و در وسط تقاطع می چرخیدند.
پس از رسیدن ماموران، اکثر شرکت کنندگان با سرعت زیاد از منطقه دور شدند، از جمله یک بی ام و سفید رنگ که در بزرگراه ۴۰۱ به سمت غرب با سرعت بیش از ۲۰۰ کیلومتر در ساعت فرار کرد.

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار