Thursday, 30th Mar 2023
پنج شنبه, ۱۰ ام فروردین ۱۴۰۲
آگهی‌های استخدام کانادا در گنجینه
مشاهده مشاغل
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
فوریه 6, 2023
منبع: globalnews

شکست رکورد سرما در انتاریو

شکست رکورد سرما در انتاریو

در روزهای اخیر دمای بی‌سابقه‌ای در چندین بخش از انتاریو به ثبت رسیده است که پایین‌ترین حد قبلی را در سال ۱۹۲۳ شکست. در پارک آلگونکوین، یک رکورد منفی ۴۱٫۵ درجه سانتیگراد در روز شنبه ثبت شد که رکورد قبلی منفی ۳۸٫۳ درجه سانتیگراد در سال ۱۹۲۳ را شکست.

در روزهای اخیر دمای بی‌سابقه‌ای در چندین بخش از انتاریو به ثبت رسیده است که پایین‌ترین حد قبلی را در سال ۱۹۲۳ شکست.

در پارک آلگونکوین، یک رکورد منفی ۴۱٫۵ درجه سانتیگراد در روز شنبه ثبت شد که رکورد قبلی منفی ۳۸٫۳ درجه سانتیگراد در سال ۱۹۲۳ را شکست.

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار