Sunday, 3rd Dec 2023
یکشنبه, ۱۲ ام آذر ۱۴۰۲
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
مارس 13, 2022
منبع: statcan_eng

درآمد بیشتر مهـاجران تحصیل کرده در کانادا

تحصیل و درآمد در کانادا

مطالعه اخیر ما نشان داد که مهاجرانی که قبل از مهاجرت در کانادا تحصیل کرده‌اند، در دو سال اول پس از مهاجرت، نسبت به کسانی که در کانادا تحصیل نکرده‌اند، درآمد بیشتری کسب کرده‌اند.

مطالعه اخیر ما نشان داد که مهاجرانی که قبل از مهاجرت در کانادا تحصیل کرده‌اند، در دو سال اول پس از مهاجرت، نسبت به کسانی که در کانادا تحصیل نکرده‌اند، درآمد بیشتری کسب کرده‌اند. علاوه بر این، این مزیت درآمدی با گذشت زمان افزایش یافت.

مهاجران اقتصادی با ۲ تا ۵ سال سابقه تحصیل در کانادا قبل از مهاجرت، ۹ تا ۱۲ درصد بیشتر از کسانی که تجربه تحصیل در کانادا نداشتند و ۱۰ تا ۱۱ سال از مهاجرت آنها گذشته بود، درآمد کسب کردند.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
38,063 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
37,281 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار