Wednesday, 29th May 2024
چهارشنبه, ۹ ام خرداد ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
سپتامبر 12, 2022
منبع: gov.bc

کاهش هزینه‌های زندگی در بریتیش کلمبیا

ان هورگان رییس دولت بریتیش کلمبیا دو تکس کردیت را افزایش داده و سقفی برای افزایش نرخ اجاره تعیین کرده است تا از این طریق با افزایش هزینه‌های زندگی و تورم مبارزه کند.

ان هورگان رییس دولت بریتیش کلمبیا دو تکس کردیت را افزایش داده و سقفی برای افزایش نرخ اجاره تعیین کرده است تا از این طریق با افزایش هزینه‌های زندگی و تورم مبارزه کند.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
43,625 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
42,750 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار