Saturday, 2nd Mar 2024
شنبه, ۱۲ ام اسفند ۱۴۰۲
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
آوریل 10, 2022
منبع: montrealonly

قانون استفاده اجباری ازماسک در مونترال تا ماه می تمدید شد

تمدید_قانون_استفاده_اجباری_از_ماسک_تا_ماه_می

اداره بهداشت کبک اعلام کرد: قانون استفاده از ماسک در اماکن عمومی و حمل و نقل عمومی تا آخر ماه آوریل همچنان پابرجا خواهد بود.

اداره بهداشت کبک اعلام کرد: قانون استفاده از ماسک در اماکن عمومی و حمل و نقل عمومی تا آخر ماه آوریل همچنان پابرجا خواهد بود.
پیش از این قرار بود این اجبار در اواسط ماه آوریل برداشته شود، اما با آغاز موج ششم بیماری مقامات بر تصمیمات خود بازنگری کردند.

رئیس امور ملی اداره بهداشت، دکتر لوک بویلو (Dr Luc Boileau)، بر این موضوع تأکید کرد که ویروس برای چندین ساعت در هوا گردش می کند. در نتیجه قانون استفاده اجباری از ماسک در حمل و نقل عمومی و سایر اماکن عمومی تا پایان آوریل برچیده نخواهد شد. همچنین افزود که انتظار می رود تعداد موارد ابتلا به بیماری و بستری در بیمارستان در استان کبک طی روزهای آتی افزایش یابد.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
44,413 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
43,338 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار