Friday, 9th Dec 2022
جمعه, ۱۸ ام آذر ۱۴۰۱
5 راه کم کردن مالیات حقوق در کانادا
مشاهده
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
سپتامبر 28, 2022
منبع: citynews

افزایش قیمت بنزین در ونکوور

یکشنبه در مترو ونکوور قیمت بنزین در حدود ۱۳ سنت برای هر لیتر گران شدبا توجه به اینکه قیمت‌ هر لیتر معمولی بنزین ۲٫۳۳ دلار است این افزایش قیمتباعث شوک رانندگان شد.

یکشنبه در مترو ونکوور قیمت بنزین در حدود ۱۳ سنت برای هر لیتر گران شد
با توجه به اینکه قیمت‌ هر لیتر معمولی بنزین ۲٫۳۳ دلار است این افزایش قیمت
باعث شوک رانندگان شد.

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار