Friday, 9th Dec 2022
جمعه, ۱۸ ام آذر ۱۴۰۱
5 راه کم کردن مالیات حقوق در کانادا
مشاهده
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
نوامبر 14, 2022
منبع: news.gov.bc.ca

حمایت از پزشکان خانواده در B.C

حمایت از پزشکان خانواده در B.C

سیستم مراقبت بهداشتی B.C با مدل پرداخت جدید برای پزشکان تقویت‌شده است. استان، Doctors of BC و BC Family Doctors باهم به یک مدل پرداخت جدید برای پزشکان خانواده دست‌یافته‌اند تا به محافظت، حمایت و تقویت سیستم مراقبت‌های بهداشتی و مراقبت از بیمار در بریتیش کلمبیا کمک کنند.

سیستم مراقبت بهداشتی B.C با مدل پرداخت جدید برای پزشکان تقویت‌شده است.

استان، Doctors of BC و BC Family Doctors باهم به یک مدل پرداخت جدید برای پزشکان خانواده دست‌یافته‌اند تا به محافظت، حمایت و تقویت سیستم مراقبت‌های بهداشتی و مراقبت از بیمار در بریتیش کلمبیا کمک کنند.

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار