Friday, 9th Dec 2022
جمعه, ۱۸ ام آذر ۱۴۰۱
5 راه کم کردن مالیات حقوق در کانادا
مشاهده
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
نوامبر 14, 2022
منبع:

زدن ماسک در مکان های بسته در کانادا

مقامات بهداشت دولت فدرال کانادا از مردم خواسته اند که در فضاهای بسته ماسک بزنند.میزان ابتلا به کرونا و دیگر این هشدار در پی افزایش بیماری های تنفسی در روزهای اخیر صادر شده.

مقامات بهداشت دولت فدرال کانادا از مردم خواسته اند که در فضاهای بسته ماسک بزنند.
میزان ابتلا به کرونا و دیگر این هشدار در پی افزایش بیماری های تنفسی در روزهای اخیر صادر شده.

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار