Friday, 9th Dec 2022
جمعه, ۱۸ ام آذر ۱۴۰۱
5 راه کم کردن مالیات حقوق در کانادا
مشاهده
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
اکتبر 26, 2022
منبع:

حذف هزینه های ساخت و ساز در تورنتو

حذف هزینه های ساخت و ساز در تورنتو

داگ فورد می خواهد که هزینه های ساخت و ساز (development fee) را برای کسانی که واحد اجاره ای به خانه شان اضافه می کنند، حذف کند. وی به دنبال این است که با تصویب قوانین این چنینی، کمبود مسکن را جبران کند و از این طریق قیمت‌های بازار مسکن و بازار اجاره را کنترل […]

داگ فورد می خواهد که هزینه های ساخت و ساز (development fee) را برای کسانی که واحد اجاره ای به خانه شان اضافه می کنند، حذف کند.

وی به دنبال این است که با تصویب قوانین این چنینی، کمبود مسکن را جبران کند و از این طریق قیمت‌های بازار مسکن و بازار اجاره را کنترل کند.

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار