Wednesday, 29th May 2024
چهارشنبه, ۹ ام خرداد ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
اکتبر 25, 2022
منبع: republicworl

تاخیر پروازهای فرودگاه بیلی بیشاپ

تاخیر پروازهای فرودگاه بیلی بیشاپ

تاخیر در پروازهای فرودگاه بیلی شاپ تورنتو و مسدود شدن برخی از مسیرها، به دلیل کشف یک بسته مشکوک. دو نفر در این خصوص بازداشت شدند بازرس وظیفه، Joseph Albanese در این خصوص گفت: وقتی ماموران به فرودگاه رسیدند، با یک وسیله انفجاری احتمالی مواجه شدند.

تاخیر در پروازهای فرودگاه بیلی شاپ تورنتو و مسدود شدن برخی از مسیرها، به دلیل کشف یک بسته مشکوک. دو نفر در این خصوص بازداشت شدند

بازرس وظیفه، Joseph Albanese در این خصوص گفت: وقتی ماموران به فرودگاه رسیدند، با یک وسیله انفجاری احتمالی مواجه شدند.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
43,625 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
42,750 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار