Thursday, 30th Mar 2023
پنج شنبه, ۱۰ ام فروردین ۱۴۰۲
آگهی‌های استخدام کانادا در گنجینه
مشاهده مشاغل
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
ژانویه 5, 2023
منبع: CBC

رزرو کمپ‌سایت در ‌پارک‌های بریتیش کلمبیا آغاز شد

رزرو کمپ‌سایت در ‌پارک‌های بریتیش کلمبیا آغاز شد

از ساعت ۷ صبح روز ۳ ژانویه، مردم می‌توانند تا چهار ماه قبل مکان‌هایی را در کمپ‌هایی که توسط BC Parks اداره می‌شود، رزرو کنند.

از ساعت ۷ صبح روز ۳ ژانویه، مردم می‌توانند تا چهار ماه قبل مکان‌هایی را در کمپ‌هایی که توسط BC Parks اداره می‌شود، رزرو کنند.

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار