Saturday, 20th Jul 2024
شنبه, ۳۰ ام تیر ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
دسامبر 3, 2022
منبع: Canada.ca

شرایط اپروو مزایای بیماری بیمه بیکاری در کانادا

شرایط اپروو مزایای بیماری بیمه بیکاری در کانادا

باید نشان دهید که شما به دلایل پزشکی نمی‌توانید کار کنید.درآمد هفتگی منظم شما از محل کار حداقل به مدت یک هفته بیش از ۴۰% کاهش داشته‌است.شما ۶۰۰ ساعت کار بیمه‌شده را در ۵۲ هفته قبل از شروع ادعای خود یا از زمان شروع آخرین ادعای خود، هر کدام که کوتاه‌تر باشد، انجام داده‌اید.گرفتن گواهی […]

باید نشان دهید که شما به دلایل پزشکی نمی‌توانید کار کنید.
درآمد هفتگی منظم شما از محل کار حداقل به مدت یک هفته بیش از ۴۰% کاهش داشته‌است.
شما ۶۰۰ ساعت کار بیمه‌شده را در ۵۲ هفته قبل از شروع ادعای خود یا از زمان شروع آخرین ادعای خود، هر کدام که کوتاه‌تر باشد، انجام داده‌اید.
گرفتن گواهی پزشکی: زمانی که برای مزایای بیماری درخواست می‌دهید، باید یک گواهی پزشکی بگیرید که توسط یک پزشک امضا شده باشد.
شما می‌توانید از پزشک خود بخواهید یکی از موارد زیر را تکمیل و امضا کند:
گواهی پزشکی خدمات کانادا برای مزایای بیماری بیمه استخدام یا فرم گواهی پزشکی خودشان
این گواهی باید قابل خواندن باشد.
حاوی سربرگ پزشک یا مهر رسمی پزشک تان باشد.
نام شما مشخص باشد.
شامل تاریخ شروع و مدت‌زمان مورد انتظار (‏اگربه علت عدم توانایی شما به دلیل بیماری، جراحت یا قرنطینه مشخص است) باشد.

نکته بعد اینکه هر چه زودتر بعد از این که کار کردن را رها کردید، درخواست دهید. اگر بیش از ۴ هفته پس از آخرین روز کاری خود درخواست دهید، ممکن است مزایا را از دست بدهید.

اگر واجد شرایط باشید، اولین پرداخت خود را در حدود ۲۸ روز پس از درخواست دریافت خواهید کرد. اگر شما واجد شرایط نباشید، تصمیم گرفته‌شده در مورد درخواست به شما اطلاع رسانی می‌شود.
برای اپلای و اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید: EI Sickness Benefit – Apply

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
42,800 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
42,017 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار