Sunday, 2nd Apr 2023
یکشنبه, ۱۳ ام فروردین ۱۴۰۲
آگهی‌های استخدام کانادا در گنجینه
مشاهده مشاغل
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
اکتبر 30, 2022
منبع: cbc

ازدحام و شلوغی در بیمارستان کودکان تورنتو

ازدحام و شلوغی در بیمارستان کودکان تورنتو

زمان انتظار در بخش اورژانس به ۱۲ ساعت رسیده است.مسئولان SickKids از خانواده ها خواسته اند که قبل از مراجعه به بخش اورژانس این بیمارستان، گزینه های دیگر را در نظر بگیرند. اعلام شده که فقط در یک بازه ۲۴ ساعته در هفته گذشته، بیش از ۳۰۰ بیمار به این مرکز مراجعه کرده‌اند. ‌

زمان انتظار در بخش اورژانس به ۱۲ ساعت رسیده است.
مسئولان SickKids از خانواده ها خواسته اند که قبل از مراجعه به بخش اورژانس این بیمارستان، گزینه های دیگر را در نظر بگیرند. اعلام شده که فقط در یک بازه ۲۴ ساعته در هفته گذشته، بیش از ۳۰۰ بیمار به این مرکز مراجعه کرده‌اند.

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار