Friday, 9th Dec 2022
جمعه, ۱۸ ام آذر ۱۴۰۱
5 راه کم کردن مالیات حقوق در کانادا
مشاهده
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
اکتبر 30, 2022
منبع: irshadgul

دیوید ابی، نخست وزیر بریتیش کلمبیا

دیوید ابی، نخست وزیر بریتیش کلمبیا

دیوید ابی، در ۱۸ نوامبر به عنوان نخست وزیر بریتیش کلمبیا سوگند یاد می‌کند! جان هورگان، نخست وزیر پیشین، استعفای رسمی خود را ارائه کرده و معاون فرماندار استان در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه گفت که آن را پذیرفته است. جانت آستین، از نخست وزیر آینده خواست تا روند تشکیل دولت خود را آغاز کند

دیوید ابی، در ۱۸ نوامبر به عنوان نخست وزیر بریتیش کلمبیا سوگند یاد می‌کند!

جان هورگان، نخست وزیر پیشین، استعفای رسمی خود را ارائه کرده و معاون فرماندار استان در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه گفت که آن را پذیرفته است. جانت آستین، از نخست وزیر آینده خواست تا روند تشکیل دولت خود را آغاز کند

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار