Monday, 15th Apr 2024
دوشنبه, ۲۷ ام فروردین ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
اکتبر 11, 2022
منبع:

تجمع هزاران ایرانی در ونکوور

تجمع هزاران ایرانی در ونکوور

چند هزار نفر ایرانی ساکن ونکوور، دیروز در حمایت از مردم این تجمعی برگزار کردند. بعد از گذشت ۴ هفته از اعتراضات مردم ایران، مردم در کانادا و سایر جهان، در حمایت از مردم ایران شعارهایی یکسان برای زندگی و آزادی می دهند.


چند هزار نفر ایرانی ساکن ونکوور، دیروز در حمایت از مردم این تجمعی برگزار کردند.

بعد از گذشت ۴ هفته از اعتراضات مردم ایران، مردم در کانادا و سایر جهان، در حمایت از مردم ایران شعارهایی یکسان برای زندگی و آزادی می دهند.

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
47,883 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
46,917 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار