Friday, 31st Mar 2023
جمعه, ۱۱ ام فروردین ۱۴۰۲
آگهی‌های استخدام کانادا در گنجینه
مشاهده مشاغل
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
اکتبر 11, 2022
منبع:

تجمع هزاران ایرانی در ونکوور

تجمع هزاران ایرانی در ونکوور

چند هزار نفر ایرانی ساکن ونکوور، دیروز در حمایت از مردم این تجمعی برگزار کردند. بعد از گذشت ۴ هفته از اعتراضات مردم ایران، مردم در کانادا و سایر جهان، در حمایت از مردم ایران شعارهایی یکسان برای زندگی و آزادی می دهند.


چند هزار نفر ایرانی ساکن ونکوور، دیروز در حمایت از مردم این تجمعی برگزار کردند.

بعد از گذشت ۴ هفته از اعتراضات مردم ایران، مردم در کانادا و سایر جهان، در حمایت از مردم ایران شعارهایی یکسان برای زندگی و آزادی می دهند.

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار