Wednesday, 6th Dec 2023
چهارشنبه, ۱۵ ام آذر ۱۴۰۲
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
اکتبر 7, 2022
منبع: narcity

اعتصاب اتحادیه های کارکنان در تورنتو

۹۶/۵ درصد از اعضای یکی از اتحادیه های کارکنان وزارت آموزش انتاریو یه اعتصاب رای دادند این اتحادیه بیش از ۵۵ هزار نفر از کارکنان مدارس آنتاریو را شامل میشود‌. تصمیم به اعتصاب پس از این گرفته شد که این اتحادیه با دولت انتاریو بر سر دستمزد و قراردادها به توافق نرسید. هنوز زمان اعتصاب […]

۹۶/۵ درصد از اعضای یکی از اتحادیه های کارکنان وزارت آموزش انتاریو یه اعتصاب رای دادند

این اتحادیه بیش از ۵۵ هزار نفر از کارکنان مدارس آنتاریو را شامل میشود‌. تصمیم به اعتصاب پس از این گرفته شد که این اتحادیه با دولت انتاریو بر سر دستمزد و قراردادها به توافق نرسید. هنوز زمان اعتصاب مشخص نشده است

میانگین قیمت
فروش دلار کانادا
37,913 تومان
میانگین قیمت
خرید دلار کانادا
37,319 تومان
مقایسه قیمت صرافی ها
قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار