Friday, 9th Dec 2022
جمعه, ۱۸ ام آذر ۱۴۰۱
5 راه کم کردن مالیات حقوق در کانادا
مشاهده
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
اکتبر 7, 2022
منبع: narcity

اعتصاب اتحادیه های کارکنان در تورنتو

۹۶/۵ درصد از اعضای یکی از اتحادیه های کارکنان وزارت آموزش انتاریو یه اعتصاب رای دادند این اتحادیه بیش از ۵۵ هزار نفر از کارکنان مدارس آنتاریو را شامل میشود‌. تصمیم به اعتصاب پس از این گرفته شد که این اتحادیه با دولت انتاریو بر سر دستمزد و قراردادها به توافق نرسید. هنوز زمان اعتصاب […]

۹۶/۵ درصد از اعضای یکی از اتحادیه های کارکنان وزارت آموزش انتاریو یه اعتصاب رای دادند

این اتحادیه بیش از ۵۵ هزار نفر از کارکنان مدارس آنتاریو را شامل میشود‌. تصمیم به اعتصاب پس از این گرفته شد که این اتحادیه با دولت انتاریو بر سر دستمزد و قراردادها به توافق نرسید. هنوز زمان اعتصاب مشخص نشده است

قیمت ها
منابع فارسی
بیزینس ها
اخبار